مارك 2 پلو (مجموعه‌اي از سفرنامه‌ها و عكس‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مارك دو پلو مجموعه‌اي جديدتر است از سفرهايي كه در دو سال اخير رفته‌ام. سفرهايي به اين سوي و آن سوي جهان كه نمي‌دانم هدف واقعي‌اش چه بوده و چيست. اما اين را مي‌دانم كه با سفر، مفهوم لذت از جهان هستي را بيشتر دريافته‌ام و احساس خوشبختي بيشتري كرده‌ام. اين احساس خوشبختي به واسطه بخش خوشگذراني سفر نيست كه در حضر هم مي‌توان خوش گذراند. اما احساس خوشبختي نكرد. اين احساس تنها با تجربه سبك زندگي مردم جهان است كه پديد مي‌آيد.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما