كارت ارزش‌ها (به منزله قطب‌نماي زندگي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ارزش به معناي كيفيتي است كه فرد همواره مي‌خواهد در طول زندگي خود تجربه كند. كارت ارزش‌ها به منزله قطب‌نماي زندگي، حاوي مفاهيم ارزشي و تعاريف آن‌هاست. والدين، معلمان، مديران، روانشناسان و مشاوران با استفاده از اين كارت‌ها مي‌توانند مفاهيم ارزشي را به مخاطب خود بياموزند تا بر اساس آن، افراد رفتارهاي خود را تنظيم كنند. اين مجموعه از 39 كارت ارزش و 11 كارت دستورالعمل تشكيل شده است كه به كمك آن مي‌توان جهت‌دهي شيوه مداخله را اجرا كرد.

40,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما