قدرت اكنون (راهنمايي براي روشن‌بيني معنوي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

هر كس بخواهد خود را از دور باطل زندگي پرهياهوي عصر تكنولوژي و ماشين، كه ساختاري قالبي را ترويج مي‌كند، آزاد شود، كتاب قدرت اكنون راهي به رهايي اوست. در اين كتاب عميق‌ترين پيوندهاي انساني و پيچيده ترين مفاهيم فلسفي و عرفاني با زباني ساده بيان شده است. تا آنجا كه در توانم بود كوشيدم كه با وفاداري و تعهد به ترجمه اين كتاب ارزشمند بپردازم....

42,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما