طريق كيمياگري


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چرا ما به طريق كيمياگري نياز داريم؟ ما به آن نياز داريم تا ما را از زندگي معمولي و يكنواخت بيرون بكشد و به نوعي معنا و مفهومي برساند كه ما دوست داريم به اسطوره‌ها نسبت دهيم؛ اما درست در دستان خودمان است، اينجا و اكنون. معناي زنده بودن يعني حق گفتن آنچه مي‌خواهيد بگوييد، كسي باشيد كه مي خواهيد باشيد و انجام كارهايي كه مي‌خواهيد انجام دهيد. كاملوت سنبل اين نوع آزادي بود. به همين دليل است كه ما به او با تحسين و احترام مي‌نگريم. از آن زمان زندگي دشوار بوده است. همه ما مي خواهيم عشق و خلاقيت خود را پرورش دهيم، ماهيت معنوي خود را كشف كنيم، اما اغلب ما از آنچه مي‌خواهيم كوتاه ‌مي‌آييم. خودمان را در زندان خودمان حبس مي‌كنيم. هرچند برخي هستند كه اين حصار زندگي محدود را شكسته‌اند. به اين شعر فارسي زبان ايراني گوش كنيد كه مي‌گويد: تو آن روح آزادي در بند گرفتار آمده‌اي، مانند خورشيدي در كسوف

48,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما