انسان در جستجوي معني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب شرح اتفاقات و وقايع زندان نيست، بلكه سرگذشتي است از آنچه بر سر يك زنداني آمده است، سرگذشتي كه كرورها مردم به آن گرفتار شده‌اند و از آن رنج برده‌اند. سرگذشتي است از درون اردوي متمركز اسيران جنگ از زبان يكي از بازماندگان. اين سرگذشت بوحشت‌هاي بزرگ كه بسيار از آن سخن رفته ولي كمتر باور شده است كاري ندارد، بلكه از توده‌هائي از رنج‌هاي پراكنده سخن مي‌گويد. به عبارت ديگر اين نوشته تلاشي است براي نشان دادن اينكه زندگي روزانه اردوي اسارت چگونه در افكار زنداني معمولي اثر مي‌گذاشت.

6,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما