انسان در جستجوي معناي غايي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دكتر فرانكل در كتاب انسان در جستجوي معناي غايي آخرين تجربه‌ها و تحليل‌هاي خود را درباره جستجوي ديني و معنوي انسان در دنياي معاصر بيان مي‌كند. او مي‌گويد تحت هر شرايطي، حتي در بدترين وضعيت قابل تصور و در آخرين لحظه‌هاي حيات، بايد معنايي براي زندگي وجود داشته باشد. در نگاه او معني‌جويي انساني‌ترين و گوياترين جلوه وجود انسان است. او در اين كتاب دين را در جستجوي معناي غايي تعريف مي‌كند و اين تعريف را نزديك به تعريفاتي از اينشتين و ويتگنشتاين مي‌داند. ناهشياري معنوي، تحليل وجودي روياها، كيفيت استعلايي وجدان، روانپزشكي و الهيات، و پژوهش‌هاي جديد در معني‌درماني از جمله عناوين و موضوع‌هاي كتاب حاضر است. با اين كتاب ويكتور فرانكل به ميليون‌ها انسان پيامي از اميد و راهنمايي معنوي و روانشناختي مي‌بخشد.

قیمت محصول:

49,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما