مسئله مرگ و زندگي است


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مسئله مرگ و زندگي استء بسيار فراتر از يك كتاب استء عاشقانه‌اي شگفت و فراموش نشدنيء كتابي كه گذشته و حال را درمي‌نوردد. اروين يالوم از درد غير قابل تحمل جدايي و حسرت پايان‌ناپذير فقدان همسرشء بي‌پرده و پراحساس و عاري ازتصنع و خودنمايي سخن گفته است. اين كتاب را مي‌شود بارها و بارها خواند و نكاتي هوشمندانه از آن آموختء داستان مواجهه اروين يالوم روان درمانگر با مسئله ازلي ابدي مرگ و رويارويي گريزناپذير انسان با فقدان و فناء به ويژه هنگامي كه اندوه از دست دادن محبوب‌مانء ما را به تمامي در بر مي‌گيرد.. عاشقانه تاثيرگذار اروين و مريلينء داستان شماء من و همه ماست.

115,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما