چگونه خود با عظمتي بسازيم


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

براي اكثريت ما پذيرش اينكه انسان ضعيفي هستيم راحت‌تر از اين است كه بپذيريم انسان باعظمتي هستيم. همين احساس ضعف باعث مي‌شود خود را دچار زندگي‌اي كنيم كه آن را دوست نداريم و با آن احساس خوبي نداريم. در اين كتاب عميقا درمي‌يابيم تنها يك مانع مهم و اساسي براي دسترسي ما به عظمت و خواسته‌هايمان وجود دارد و اين كتاب در تلاش است به شما بياموزد با شناخت اين مانع و برداشتن آن به عظمت خود خواهيد رسيد. شما از طريق اين كتاب به خود برترتان دسترسي خواهيد يافت. اينك با زيستن خود تازه، انگيزه، اعتماد به نفس، شجاعت و احساس رضايت بيشتري در زندگي خواهيد يافت. آنگاه به عظمت و تقدسي در درون خود پي مي‌بريد كه شما را از محدوديتي كه در دنياي عقلاست، خارج مي‌سازد. شما عظمت خود را طلب مي‌كنيد و او به شما اعطاء خواهد كرد....

79,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما