انسان ذهن است و ديگر هيچ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زمانه ما زمانه عقلانيت انتقادي و تحولي و استفاده از تجربه‌گرايي و مشاهده ناب است.حواله به آينده ديگر ممكن نيست.من خارج از تجربيات عيني و ملموس خويش چيزي ننوشته‌ام كه خواننده را به عالم هپروت ببرد و او را از زندگي روحي رواني واقعي جدا كند.مفت باختن در جهان امروز،يعني ورشكستگي دائم و هيچ‌كس به استقبال ورشكستگي نمي‌رود و نبايد برود،مگر اينكه ذهن او را خواب كرده باشند كه اين كتاب،كتاب بيداري و هشياري است.

قیمت محصول:

119,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما