فلسفه علم شناختي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب پيش رو كتابي است درباره فلسفه علم شناختي. اين عنوان بلافاصله دو پرسش را برمي‌انگيزد: علم شناختي چيست و فلسفه علم شناختي چيست؟ از جهتي پاسخ به اين پرسش‌ها بسيار واضح است: علم شناختي يعني مطالعه علمي شناخت؛ و فلسفه علم شناختي آن شاخه از فلسفه است كه به مسائل فلسفي برآمده از مطالعه علمي شناخت مي‌پردازد. اما اين پاسخ‌ها چندان روشنگر نيستند و خود به پرسش‌هايي فرعي مي‌انجامد. شناخت چيست؟ كساني كه به مطالعه علمي شناخت مي‌پردازند چه روش‌ها و مفروضات كليدي‌اي دارند؟ ارتباط علم شناختي با ديگر علوم و با فهم متعارف ما از خويشتن به عنوان عاملان داراي ذهن چگونه است؟ كي و چگونه علم شناختي به عنوان يك رشته تحقيقاتي مستقل ظهور كرد؟ ارتباط فلسفه علم شناختي با ديگر شاخه‌هاي فلسفه نظير فلسفه ذهن و فلسفه علم چگونه است؟

99,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما