شجاعت خلاق بودن


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

جامعه در حال تغيير و دگرگوني است. تغيير باعث مي‌‌شود كه بسياري از ما حس از خود بيگانگي و سردرگمي داشته باشيم. حال دو راه پيش روي ماست. نخست اينكه سراسيمه و پريشان، گوشه‌گير شويم و كنج عزلت اختيار كنيم، و راه دوم پروراندن و گسترش شجاعت براي خلق جامعه‌اي بهتر است. راه دوم نيازمند شجاعت و البته خلاقيت است. شجاعت به معناي به پيش رفتن است. حتي هنگامي كه چندان اميدي به آن نيست. از همين روست كه فلاسفه هستي‌گراي (اگزيستانسيال) همچون كي‌ير كگارد، نيچه و سارتر شجاعت را نبود ياس نمي‌دانند بلكه آن را توانايي به پيش رفتن با وجود ياس مي‌خوانند. اين كتاب رويكردي به خلاقيت از ديد يك روانشناس هستي‌گراي است. مي خلاقيت را هدف غايي همه مردمان مي‌داند (و نه صرفا آن دسته از افرادي كه از قديم خلاق خوانده مي‌شوند) و خلاق بودن را با بهزيستي و ميل به اينكه جهان را جايي بهتر سازيم، پيوند مي‌دهد.

30,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما