زندگي هدفمند (زندگي ارزشمندي را انتخاب كنيد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

حكايت شما چيست؟ همه ما صرف نظر از شرايط خود در اعماق وجودمان خواهان يك چيز هستيم؛ مي‌خواهيم به كمال و عظمت برسيم. كسي نمي‌خواهد در نظر مردم كسي باشد كه هيچ بها و ارزشي نداشته باشد.آيا فكر مي‌كنيد بتوانيد به كمال برسيد؟ آيا مي‌توانيد كارهاي باارزش بكنيد؟ من با تمام وجود اعتقاد دارم شما مي‌توانيد چنين كاري بكنيد. شما از قدرتي برخورداريد كه مي‌توانيد حكايتي عظيم براي زندگي خود بنويسيد. هر كسي اين توانمندي را دارد و شما از اين قاعده مستثني نيستيد.

39,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما