مقدمه باليني بر روانكاوي لاكاني (نظريه روش)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

به رغم دشواري فراوان نوشته‌هاي لاكان، بسياري از مفاهيم و نوآوري‌هاي باليني او واضح و راحت صورت‌بندي مي‌شود. با اين وجود، امروزه تعداد كتاب‌هايي كه توضيح بدهند روانكاوي لاكاني چگونه اجرا مي‌شود و واقعا حاوي چيست و از اين رو چه چيز آن را از ديگر اشكال درمان، با سوگيري روانكاوانه يا غيره متمايز مي‌كند، حتي در صورت وجود اندك شمار است. اين كتاب اقدامي در جهت اصلاح وضعيت فوق است. كتاب مختص متخصصان باليني (روانكاوان، روان‌شناسان، روان‌پزشكان، روان‌درمانگران، مشاوران، مددكاران اجتماعي و غيره) و افراد تحت درمان - يا علاقه‌مند به آن يا مصمم به شركت در آن - است. كتاب، حاصل فعاليت نويسنده در امر تعليم درمانگران جديد دانشگاه دوكن و نظارت متخصصان باليني است كه - برخي از آن‌ها چند سال - به حرفه درمان اشتغال داشته‌اند. اين كتاب براي روانكاوان تحت آموزش، درمانگران تمام حوزه‌ها و سمينارهاي پيشرفته ليسانس و فوق‌ليسانس روان‌شناسي و ديگر حوزه‌هاي مرتبط مناسب است. كتاب به مرور وسيع رويكرد لاكان به درمان اختصاص دارد، اما هم‌زمان بسياري از مفاهيم پايه او را معرفي مي‌كند: خيالي، نمادين، واقعي؛ نياز، تقاضا، عشق، ميل، فانتزي، ژوئيسانس؛ سوژه، ابژه، ديگري؛ دال و مدلول؛ سه شكل نفي (طرد، انكار و سركوب) و ساختارهاي باليني ناشي از آن‌ها؛ ميل روانكاو، نقطه‌گذاري، جلسه با زمان متغير و غيره.

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما