تحليل كاربردي خواب و رويا


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خواب تعبير نشده همچون نامه خوانده نشده است. رابرت جانسون پيشگام روانكاوي يونگي، همچون هميشه با بياني كاربردي و جذاب و قابل درك براي همه راهكاري چهار مرحله‌اي ارائه مي‌دهد تا ضمير خودآگاه و ناخودآگاه‌مان را به هم پيوند بزنيم. اين پيوند منجر به تحولي دروني خواهد شد كه زندگي ما را در حد غيرقابل تصوري غني خواهد كرد. جانسون با استفاده از قدرت تخيل و ارائه مفهوم نمادها و تصاوير خواب‌ها، ما را به ضيافتي دعوت مي‌كند كه در آن روياهاي ما به تجارب عملي ترجمه شوند. تحليل كاربردي خواب و رويا ما را قادر مي‌سازد اعماق پنهان ناخودآگاه مان را بكاويم تا قدرت‌ها و گنجينه‌هايي كه در ‌آن‌جا پنهان شده و منتظر كشف شدن هستند، بيابيم.

63,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما