معجزه شكرگزاري


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

معتقدان به تمامي اديان الهي بر اين باورند كه با قدرت جادويي سپاس‌گزاري مي‌توان زندگي را به طرز سحرآميزي دگرگون كرد. راندا برن در اين اثر مي‌خواهد قدرشناسي را در قالب تمريني 28 روزه در ضمير ناخودآگاهتان نهادينه كند، چون معتقد است كه هم سپاس‌گزاري و هم ناسپاسي، اثراتي عميق بر زندگي مي‌گزارد. از اين رو، در سراسر كتاب بارها اشاره مي كند كه مي‌توان به راحتي حس قدرشناسي را ايجاد و تقويت كرد و از آثار جادويي آن همواره بهره برد.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما