قهرمان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تو منحضر به فرد هستي و با ويژگي‌هاي خاصي به دنيا آمده‌اي، مهارت و استعدادهاي خداداي تو بي‌نظير است. براي پيدا كردن سرچشمه خرد بايد سير و سفر دروني خود را آغاز كني. سفر دروني يعني حركت به سوي آرامش، شادي، كسب آگاهي و معرفت. سفر دروني يعني هماهنگي و همسويي با زندگي، هستي و كائنات و در نهايت يعني رضايت و خشنودي دنياي بيروني. براي شروع سفر دروني تمامي تجهيزات و لوازم ضروري را داري. فقط كافي است كه اينها را در وجودت كشف كني. در اين كتاب 12 نفر از افراد موفق جهان، راز سير و سفر خود را با تو در ميان مي‌گذارند كه با استفاده از تجارت آنها و استعدادهاي خودت مي‌تواني روياهايت را به حقيقت تبدين كني و با جذب موارد عالي خودت و جهان را متحول نمايي.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما