فركانس (قدرت ارتعاش شخصي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ديناميك انرژي، تشديد شخصي و ابر حساسيت شتابان‌تان را بكاويد تا كشف كنيد كه اغلب چطور يك تغيير ساده فركانس تمام كاري است كه براي تغيير افسردگي به آرامش، ترس به اشتياق و وضيعت‌هاي دردسردار به نتايج جادويي لازم است. چون علم براي مدت‌ها به ما ياد داده است كه به آن‌چه اتكا كنيم كه مي‌توانيم ببينيم و لمس كنيم، اغلب ملاحظه نمي‌كنيم كه روح، افكار، احساسات و بدن ما همگي از انرژي ساخته شده‌اند ـ اين كه همه چيز ارتعاش مي‌كند. ضمن آن كه از عصر تكنولوژي خارج مي‌شويم و وارد عصر شهود مي‌شويم، به ابزارهايي نياز داريم كه بفهميم اين به چه معني است كه يك موجود ارتعاشي باشيم و چگونه فركانس طبيعي ما بر ما تاثير مي‌كند. در اين كتاب، پني پيرس به ما نشان مي‌دهد كه چطور ارتعاش شخصي‌مان را حس كنيم و به دلخواه با انرژي كار كنيم تا زندگي‌مان را دگرگون كنيم. به جاي اين كه انرژي‌هاي خارجي متضاد جهت‌تان را تعيين كنند، مي‌توانيد ذهن‌تان را آرام كنيد و آگاه شويد كه كيستيد ـ فركانس طبيعي‌تان، و اين كه واقعا مي‌خواهيد چه خلق كنيد. با فهم كامل نقش انرژي، مي‌توانيد قدرت واقعي پشت قوانين جهان را به كار گيريد و از مزاياي حياتي كه براي آن ساخته شده‌ايد بهره‌مند شويد.

50,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما