خويشتن جديد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب خويشتن جديد بر اساس نظريه تحليل رفتار متقابل نگاشته شده است و بيشتر به جنبه‌هاي عملي آن توجه دارد. كتاب حاضر همچنين جنبه خوددرماني دارد و در محل‌هايي كه متخصصان بهداشت رواني معدودند، بسيار مفيد است. اين مطالب مانند بسياري از نظريات علمي ناگهان پديد نيامده است، بلكه ريشه‌هايي قديمي در آثار ادبي و فلسفي و پزشكي دارد.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما