خودمان نيمه گمشده خودمان هستيم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خودمان نيمه گمشده خودمان هستيم. سرچشمه آن عشق و آرامشي است كه از ديگران مي‌طلبيم. ما همان نوري هستيم كه با آن مي‌خواهيم دنياي‌مان را روشن كنيم. همان گنجي هستيم كه در جستجوي آنيم و همان مقصدي هستيم كه براي رسيدن به آن گام در راه گذاشته‌ايم و رنج سفر را به جان خريده‌ايم. چيزي براي به دست آوردن، جايي براي رسيدن و كسي براي شدن وجود ندارد. خودفريبي اساسا متقاعد كردن ديگران به شخصيتي است كه به شما تعلق ندارد، و عدم اعتماد به انگيزه‌هاي دروني كه به شما توصيه مي‌كند نقاب از چهره برداريد و از ايفاي نقش‌هاي اجتماعي خودداري كنيد. تحت تاثير خودفريبي از خود احمقي تمام عيار مي‌سازيد. خواه صادقانه اين پسروي را بپذيريد و خواه آن را انكار كنيد، هر چه بيشتر خود را اغفال كنيد؛ بيشتر دچار ناراحتي و رنج روحي مي‌شويد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما