مديريت ژاپني (كايزن)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كايزن (KAIZEN) يك اصطلاح ژاپني است كه از دو قسمت KAI به معني تغيير و ZEN به معني بهتر تشكيل شده است، بر همين اساس KAIZEN را اصطلاحاً Continuous Improvement به معني «بهبـود مستـمر» تعريف مي‌‌نمايند. بر اساس اين تعريف به‌ دنبال آن هستيم، تا به تمامي پديده‌‌ها با نگاه تغيير بنگريم و به اين اصل توجه كنيم كه تغيير در جهت بهبود، پاياني نداشته و دائماً مي‌‌بايست تكرار شود، به عبارتي بايد هر شرايط موجود، به شرايط مطلوبي تغيير كرده و خود به شرايط موجود جديدي مبدل شود تا بر اساس آن به دنبال شرايط مطلوب‌تري باشيم.

45,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما