درباره اگزيستانسياليسم


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اگزيستانسياليسم معرف مرحله‌اي سرنوشت‌ساز در تاريخ فلسفه غرب، و به طور كلي، تاريخ تفكر است. اصطلاحي است عام براي آن دسته از متفكراني كه طبيعت وضع انساني را مسئله اساسي فلسفه مي‌دانند. به نظر نويسنده اظهار اين كه در قلب هز اگزيستانس غير عقلانيت بنيادين وجود دارد، انتقاد كوبنده‌اي را عليه يكي از اصلي‌ترين و دامنه‌دارترين فرض‌هاي سنت غربي وارد مي‌سازد، انكار عقلانيت. انكار قابل فهم بودن واقعيت از سوي اگزيستانسياليسم، اصولي را از بين مي‌برد كه اين اصول به بنيان نهادن نهادهايي از قبيل علم، دين و اخلاق كمك كردند. به موجب اين امر، اگزيستانسياليسم راهگشاي گرايش پست-مدرن كنوني در تفكر غربي، در كنار انكار معيارهاي عيني براي تفكر و عمل، گشته است.

110,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما