ايكيگاي (هنر معنا بخشي به زندگي به سبك ژاپني)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«ايكيگاي» چيست؟ طي هفت سالي كه به عنوان روزنامه‌نگار مستقل كار مي‌كنم، اين مسئله پيچيده‌ترين موضوعي بوده است كه مجبور بوده‌ام در آن كندوكاو كنم. تا قبل از اين كه براي بي‌بي‌سي مقاله‌اي به نگارش دربياورم، قدر اين مفهوم را نمي‌دانستم و آن را بديهي مي‌پنداشتم. ايكيگاي چنان مفهوم رايجي است و چنان عميقا در اذهان مردم ژاپن جاي گرفته است . كه هيچ‌گاه واقعا درنگ نكرده بودم و به معناي آن نينديشيده بودم. واژه ژاپني ايكيگاي از دو بخش، يا دو كانجي، تشكيل شده است: «ايكي» ، كه به معناي زندگي است، و «گاي» كه معني ارزش يا بها مي‌دهد. بدين‌ترتيب، ايكيگاي به معني ارزش زندگي يا شادكامي در زندگي است. به بياني ساده، ايكيگاي به همان دليلي اشاره دارد كه افراد هر روز صبح به خاطرش از خواب بيدار مي‌شوند.

28,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما