استخوان خوك و دست‌هاي جذامي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اون پايين داريد چه كار مي‌كنيد؟ با شما هستم! با شما عوضي‌ها كه عينهو كرم داريد تو هم مي‌لوليد. چي خيال كرديد؟ همه‌تون، از وكيل و وزير گرفته تا سپور و آشپز و پروفسور، آخرش مي‌شيد دو عدد. خيلي كه هنر كنيد، خيلي كه خبر مرگ‌تون به خودتون برسيد، فاصله دو عددتون مي‌شه صد. صدام را مي‌شنفيد؟ مي‌شيد يه پيرمرد آب‌زيپوي عوضي بوگندو. كافيه دور تند نيگاش كنيد. همين كه دور تند نيگاش كرديد مي‌فهميد چه گندي زده‌يد. مي‌فهميد چه چيز هجو و مزخرفي درست كرده‌يد. حالا با اين عجله كدوم جهنمي قراره بريد؟ قراره چه غلطي بكنيد كه ديگرون نكرده‌ند؟ واسه چي سر يه مستطيل يا مربع خاكي دخل هم رو در مي‌آريد؟ بدبخت‌ها! شما به خودي خود بدبخت هستيد، ديگه واسه چي اوضاع رو بدتر مي‌كنيد؟

32,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما