روزنامه سفر ميمنت اثر ايالات متفرقه امريغ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

... البته اين يك سفرنامه شخصي نيست، بلكه از زبان يك پادشاه فرضي، احتمالا از طايفه منحوس قاجاريه روايت مي‌شود، تا برخورد دو جور تلقي و دوگونه فرهنگ و برداشت اجتماعي برجسته‌تر جلوه كند. و اينكه قالب طنز را برايش انتخاب كردم جهتش اين است كه جنبه‌هاي انتقادي رويدادها را در اين قالب بهتر مي‌شود جا انداخت. ...

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما