كاليگولا (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

حتي خورشيد هم بخش تاريكي دارد. اگر بگوييم كه هيچ چيز معنا ندارد، بايد نتيجه بگيريم كه جهان بيهوده و مهمل است. اما آيا واقعا هيچ‌چيز معنايي ندارد؟ معتقد به چنين چيزي نبوده‌ام. انسان تنها آفريده‌اي است كه نمي‌خواهد همان باشد كه هست. به دست آوردن خوشبختي بزرگ‌ترين پيروزي در زندگي است. بدون كار، هر نوع زندگي فاسد مي‌شود. ترجيح مي‌دهم طوري زندگي كنم كه گويي خدا هست و وقتي مردم بفهمم كه نيست، تا اين كه طوري زندگي كنم كه انگار خدا نيست و وقتي مردم بفهمم كه هست.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما