ايمانوئل كانت (نقد عقل محض)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نقد عقل محض يكي از مهم‌ترين و دشوارترين متونِ تاريخِ فلسفه به شمار مي‌رود. در اين كتاب، كانت نظريه‌ي «ايده‌آليسم استعلايي» را مي‌پرورد كه هدف آن اصلاحِ مشكلاتي است كه نظريه‌هاي فيلسوفانِ عقل‌گرا و تجربه‌گرا پديد آورده بودند … فلسفه‌ي نظريِ كانت را اغلب پاسخي به يك پرسش بنيادي مي‌دانند: گزاره‌هاي تركيبي پيشين چگونه ممكن‌اند؟ پيش از كانت، اعتقاد عمومي بر اين بود كه فقط احكام تحليلي مي‌توانند پيشين و ضروري باشند. با اين حال، كانت معتقد است كه معرفت در رياضي و علم بر احكام تركيبي پيشين مبتني است … او قصد دارد چشم‌انداز ما را درباره‌ي نسبت بين سوژه‌ي شناسنده و ابژه‌هاي معرفت تغيير دهد. بنا به ادعاي كانت، فيلسوفان قبلاً فرض مي‌كردند كه ابژه‌ها مستقل از ذهن وجود دارند، اما اين فرض به مشكلاتي منجر مي‌شود؛ از جمله اينكه نوعي شكافِ معرفت‌شناختيِ پرنشدني بين سوژه (شناسنده) و ابژه گشوده مي‌شود. از نظر كانت، تنها راه‌حل اين است كه ابژه‌ها ناگزير باشند با برخي شرايطِ معرفت‌شناختيِ پيشينِ ذهن توافق داشته باشند و مفهومِ ابژه بودن از پيش به سوژه وابسته باشد (انقلاب كپرنيكي). اين كتاب بخشي از مجموعه‌اي‌ با عنوان «متون محوري فلسفه» است كه بناست با توضيحاتي كوتاه و روشن، گرچه نه‌ ابتدايي، مهم‌ترين آثار تاريخ فلسفه را به خوانندگان معرفي و آن‌ها را براي مواجهه با خود اين متون آماده و ترغيب كند.

13,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما