متافيزيك جواني و چند مقاله ديگر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شخصيت ويرانگر كار خود را انجام مي‌دهد؛ تنها كاري كه از آن پرهيز مي‌كند آفريدن است. درست به همان سياق كه آفريننده جوياي انزواست‌، ويرانگر را بايد پيوسته مردم در ميان گرفته باشند، همان گواهان كارايي او. شخصيت ويرانگر يك علامت است. درست همان‌طور كه علامت سه‌وجهي از هر سو در معرض بايد است، او نيز در معرض سخنان ياوه قرار دارد. مصون‌داشتن او از اين سخنان بيهوده است. شخصيت ويرانگر علاقه‌اي به فهميده‌ شدن ندارد. او كوشش‌هايي را كه در اين زمينه ‌مي‌شود سطحي مي‌انگارد. اينكه حرفش را نفهمند نمي‌تواند به او آسيبي رساند. برعكس، او خود موجب آن مي‌شود، درست به همان سياق كه معابد، همان نهاد‌هاي ويرانگر دولت، چنين مي‌كردند. شايعه، اين خرده‌بورژوايي‌ترين پديده‌ها، تنها از آن‌رو پيش مي‌آيد كه مردم اشتياق ندارند حرفشان اشتباه فهميده شود. شخصيت ويرانگر كج‌فهمي را تاب مي‌آورد؛ او به شايعه پروبال نمي‌دهد. -از متن كتاب

75,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما