روانشناسي اعتماد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روانشناسي اعتماد به به مشكلاتي در حوزه اعتماد مي‌پردازد كه به طور مستقيم با تجربيات افراد در زندگي روزمره آن‌ها ارتباط دارد. اين حوزه عواملي كه باعث اعتماد مردم مي‌شود را بررسي كرده و همچنين پيامدهاي اعتماد آن‌ها به مسائل دنياي واقعي مثل سلامتء سياستء تروريسمء محيط كار و باورهاي مذهبي را شناسايي مي‌كند. همچنين تاثير عدم اعتماد و عواملي كه باعث عدم اعتماد در افرادء گروه‌ها و سازمان‌ها مي‌شود را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در دنيايي كه اعتماد بر زندگي روزمره ما موثر استء روانشناسي اعتماد نقش اعتماد در روابط‌مان را نشان مي‌دهد و راهنمايي عملي و موثر براي اطمينان به خودمان است.

37,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما