روانشناسی سالمندی (2 کتاب در 1 جلد)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب پیش‌رو واقعیتی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در لحظه ورود ما به آخرین قسمت زندگی و در جریان آن به وجود می‌آید. جسم ما تغییر می‌کند. ما تغییرات جسمی خود و همچنین تغییرات جسمی اطرافیان را مشاهد می‌کنیم وء در نتیجه در مقابل آنها واکنش نشان می‌دهیم. دگرگونی‌های روانی نیز به دنبال می‌آیند. این دگرگونی‌ها بر افکارء احساساتء اعتقاداتء ارزش‌ها نگرش‌هاء رفتارء شخصیت و شیوه عملکرد ما در مقابل دیگران تاثیر می‌گذارند. اهمیت این دگرگونی‌ها بر ارزش علامت‌دهی آنها استوار است. در حقیقت این دگرگونی‌ها پیغام می‌دهند که به زودی واکنش‌های تازه‌ای ظاهرا خواهد شد. برخی این پیغام‌ها را دریافت می‌کنند و در نتیجه شیوه زندگی خود را تغییر می‌دهندء اما بعضی دیگر از مکانیسم افراط در جبران بهره می‌گیرند. و سعی می‌کنندء با قرار گرفتن «در جریان »ء جوانی خود را هم برای خود و هم برای دیگران نشان دهند. تفاوت‌های فردی نه تنها در آغاز تغییر شکل‌های جسمی تجلی می‌کنندء بلکه در طول مدت تغییر شکل نیز دیده می‌شوند. مثلاء در مورد بعضی افرادء این تغییر شکل در عرض شش ماه به پایان می‌رسدء حال آنکه در مورد بعضی دیگر شش سال طول می‌کشد.

220,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: