اشراف‌زادگان فقير (اين كتاب 1 ضرورت بود)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين يك توهم است كه بايد براي كسب منافع با همديگر بجنگيم. چون هيچ كمبودي در هيچ جاي جهان هستي وجود ندارد و همه مردم به‌مرور اين را متوجه خواهند شد و آن زمان، زماني خواهد بود كه صلح سرتاسر جهان را فرا خواهد گرفت. عده‌اي مي‌خواهند آحاد مردم در فقر و ناآگاهي زندگي كنند، چرا كه اين‌گونه براحتي به بردگي گرفته خواهند شد! حال اگر مردم آگاه شوند و به راحتي فراواني و نعمت را به زندگي خود دعوت كنند، ديگر هيچ كسي برده ديگري يا يك سيستم خواهد شد، اين چيزي نيست كه آن‌ها مي‌خواهند و البته كه اشتباه مي‌كنند، چون اگر قوانين جهان هستي را خوب درك مي‌كردند، متوجه مي‌شدند كه بدون به بردگي گرفتن ديگران هم مي‌توان به همه خواسته‌هاي خويش رسيد.

196,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما