جامعه‌شناسي نخبه‌كشي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آيا تغيير و اصلاح در ساخت و بافت جوامع به دست نخبگان و از بالا انجام مي‌شود يا بر اثر تحول در زمينه و بستر اجتماعي و از پايين ؟ در دو سده‌ي اخير برخي از نخبگان سياسي ايران مي‌خواسته‌اند در ساخت و بافت جامعه‌اي كه بر صدر آن قرار مي‌گرفته اند اصلاحاتي بكنند و تغيرراتي دهند. گرچه اينان وجدان تاريخي توفيقاتي به دست آورند و نام‌شان به نيكي بر صفحه‌روزگار بر جا ماند اما خود قرباني خواست‌ها و بستر ميرزا تقي خان اميركبير و پيش از او ميرزا ابوالقاسم قائم مقام وپس از او دكتر محمد مصدق اين سه تن نه در خواست و اراده تنها بودند و نه درنتيجه‌اي كه عايدشان شد. در اين كتاب عوامل و عوارض دروني و بيروني و روشن‌هاي بيرون رانده شدن اينان از گود بررسي و سعي شده است عوامل و موانع توسعه‌ي سياسي و اجتماعي ايران شناخته شود

68,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما