رابطه‌ها (از مجموعه مكتب زندگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در زندگي هر شخصي انگشت‌شمارند چيزهايي كه بتوانند مانند روابط او موجب خوشحالي و شادكامي‌اش گردند، اما در بيشتر موارد اين رابطه‌ها سرانجامي جز رنج و اندوه ندارند. اشتباه اغلب ما اين است كه مي‌پنداريم به طور مادرزاد مي‌دانيم كه چه طور عشق بورزيم و در نتيجه مديريت يك رابطه را امري ساده و سطحي قلمداد مي‌كنيم. اما اين كتاب بر اين فرض استوار است كه عشق تنها احساسي براي حس كردن نيست، بلكه مهارتي است كه بايد آن را آموخت و بر اين اساس در اينجا به موضوعات مختلف مطرح در جريان يك رابطه، از جمله انتخاب هدف، جدال‌ها، بخشش‌ها، منفي‌گرايي، طريقه برقراري ارتباط و... پرداخته مي‌شود تا اطمينان يابيم كه موفقيت رابطه‌هايمان را تنها به شانس گره نمي‌زنيم.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما