فنگ‌شويي رابطه‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فنگ‌شويي مي‌گويد: هنگامي كه به بررسي محيط اطراف مي‌پردازم، به پاسخ سوال‌ها مي‌رسيم. دنيايي جديد آشكار مي‌شود كه تمام ناهماهنگي‌ها. اگر چشم بصيرت داشته باشيم، در آن مشهود است. از ديد فنگ‌شويي، خرده كارهاي منزل يا ناهماهنگي‌هايي را كه باعث استيلاي شرايط منفي و بي‌مورد در محل مي‌شود، مي‌توان به وضوح ديد.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما