كليدهاي رفتار با كودك 4 ساله


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب راهنمايي‌هاي ارزشمندي به منظور كشف دنياي مهيج كودكان چهارساله ارائه مي‌دهد و به موضوعاتي نظير زبان، احساسات، قدرت تفكر، رشد حركتي، رفتارها و روابط آنها با ديگران مي‌پردازد. همچنين توصيه‌هاي مهمي در زمينة نظم، ترس، خواب و روش مثبت گفتگو با كودك چهارساله را مطرح مي‌كند.

قیمت محصول:

54,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما