مولانا و حكايت رنج انسان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

پرسش درباره رنج و اندوه بشر يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي انسان روزگار ماست. طوري كه برخي حتي سعادت و خوشبختي خويش را در گرو يافتن پاسخ به چنين پرسشي مي‌دانند. امروزه هر كسي ممكن است از خود بپرسد چرا ما آدميان رنج مي‌كشيم و چگونه مي‌توانيم خود را از شر رنج‌هاي بيهوده و بي‌مورد و البته گزنده و تخريب‌گر نجات دهيم؟ گرچه راه‌هاي بسياري مي‌توان براي يافتن چرايي رنج بشر و شناخت انواع و اقسام آن طي كرد و از منظر گوناگون سراغ آن را گرفت ولي ما براي يافتن پاسخ به اين پرسش مهم به سراغ مثنوي معنوي آمده‌ايم، زيرا مولانا سروده‌ها و يافته‌هاي گرانبهاي خود را نقد زندگي انسان‌ها مي‌داند و معتقد است با نظر در تعاليم اين كتاب شريف، مي‌توان براي يافتن اساسي‌ترين پرسش‌هاي زندگي، پاسخ‌هاي جدي و تأمل‌برانگيزي يافت و از ناآرامي‌هاي ذهني تا حدودي رها شد.

110,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما