محكمه فلسفه


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نوشتن مقدمه براي يك كتاب فلسفي مانند نوشتن مقدمه براي كتب ديگر نيست و شايد قابل‌مقايسه باشد با نوشتن چنين قسمتي براي يك كتاب رمان و يا شعر. به همين خاطر نوشتن چنين بخشي براي كتابي فلسفي و نه كتابي كه در حوزه تاريخ فلسفه نوشته‌شده باشد، كاري بيهوده و پوچ است به اين خاطر كه فلسفه بايد از همان ابتدا اصول خود را معرفي و به اثبات محتوا بپردازد و از هرگونه پيرايه‌ي زائد جلوگيري كند و اين پيرايه‌ها مرض تاريخ فلسفه است كه فيلسوفان و خوانندگان را به گمراهي مي‌كشاند، يعني فلسفه چيزي جز استدلال نيست و هرچه غير استدلال امري باطل است به همين خاطر و به خاطر امراضي كه فلسفه به آن دچار شده بايد كمي مقدمه‌پردازي كنم و اين ناچاري از سر ضرورت فلسفي نيست.

25,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما