چوپان دروغگوي زندگي خويشتنيم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده در اين كتاب تلاش كرده است كه نشان دهد احساس ناتواني دليل بر ناتواني نيست. همه انسان‌ها پتانسيل خوشبخت شدن دارند. علت بي‌اعتمادي به خود صرفا نبود ادله كافي براي اثبات كفايت و صلاحيت است. شما موجودي نامحدوديد اما با باورهاي برآمده از تجربيات زندگي گذشته محدود مي‌شويد. روش‌هايي را نشان داده است تا به واسطه آن ذهنيت خود را نسبت به خود تغيير دهيد. زيرا انساني كه نتواند فكرش را تغيير دهد هيچ چيز را نمي‌تواند متحول كند. تغيير از درون و با تحول در چهارچوب‌هاي فكري آغاز مي‌شود. با خود فعلي خداحافظي كنيد تا «من» واقعي و آرماني را ملاقات كنيد.

قیمت محصول:

13,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما