انسان شفابخش (با سي‌‌دي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كتاب خوزه سيلوا يافته‌هاي خود را كه از سال 1944 تاكنون طي پژوهش‌هايي كه در زمينة ريشة رواني بيماري‌هاي جسماني و درمان بيماري‌هاي گوناگون به دست آورده در اختيار خوانندگان قرار مي‌دهد. شما در اين كتاب شرح حال اشخاص زيادي را مطالعه خواهيد كرد، كه ساليان سال بيمار بوده‌اند اما توانسته‌اند با بكارگيري نيروهاي ذهني و به كمك روش‌هاي عرضه‌شده در اين كتاب در مدتي كوتاه خود را شفا دهند.

79,900 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما