خيره به خورشيد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از ابتداي تاريخ تاكنون، فكر فناپذيري در جان ما ته‌نشين شده است. هزاران سال است كه فيلسوفان متفكر مي‌كوشند جراحت فناپذيري را تلطيف كنند و در ساختن زندگي هماهنگ و توأم با آرامش به ياري ما بشتابند. اروين يالوم مي‌گويد: كار من روان‌درماني است و افراد زيادي را كه با اضطراب مرگ درگير بوده‌اند معالجه كرده‌ام. در جريان كار متوجه شده‌ام كه حكمت باستاني، به‌خصوص حكمت فيلسوفان يونان باستان امروزه نيز مناسبت دارد. او در اين كتاب تلاش دارد در قالب زباني روايي، خواننده را با تجربه و فلسفه مرگ آشنا سازد و او را از چنگال هراس از مرگ برهاند.
كلمات كليدي: خودياري، مرگ و غم و اندوه، اروين يالوم، مهدي غبرايي

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما