مغزت را تغيير بده تا زندگي‌ات تغيير كند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر به شما نشان مي‌‌دهد كه چگونه مغز شما مي‌تواند تبديل به بدترين دشمن شما شود و چگونه با استفاده از معالجات صحيح، تبديل به بهترين دوست شما خواهد بود، و همچنين شواهد علمي در اين كتاب شما را با چگونگي ارتباط بين اضطراب، افسردگي، عصبانيت، وسواس و حركات تكانشي با كار ساختارهاي اختصاصي مغز آشنا مي‌كند. در حقيقت شما صرفا با مغزي كه در زمان تولد داشته‌ايد، زندگي نمي‌كنيد، بلكه عوامل گوناگون طي سال‌ها مغز شما را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما