هنر خوب زندگي كردن (شوميز)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از دوران باستان يا به عبارت بهتر، دست ‌كم 2500 سال پيش و شايد قبل‌تر از آن، هميشه براي مردم سؤال بوده كه يك زندگي خوب يعني چه؟ چطور بايد زندگي كرد؟ يك زندگي خوب چه مؤلفه‌هايي دارد؟ نقش سرنوشت در آن چيست؟ پول چه نقشي در آن دارد؟ آيا در پيش گرفتن يك زندگي خوب به ذهنيت انسان بستگي دارد؟ به داشتن يك رويكرد به ‌خصوص وابسته است؟ يا اين دستيابي به اهداف مشخص است كه نقش پررنگ‌تري دارد؟ بهتر است كه مدام به دنبال رسيدن به شادي باشيم يا دوري از ناخوشي‌ها؟ هر نسل اين سؤال‌ها را دوباره از نو مطرح مي‌كند و در نهايت هم هر بار با پاسخ‌هايي مواجه مي‌شود كه اساساً دلسردكننده هستند. چرا؟ چون ما همواره به دنبال يك اصل، يك قاعده يا يك دستورالعمل واحد هستيم، اما هيچ جام مقدسي به اسم زندگي خوب وجود ندارد...اين كتاب در بخش بوي كاغذ در سايت متمم معرفي شده است.

قیمت محصول:

78,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما