در آغوش نور 7 (بازگشت از سوي نور)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در رويا ديدم كه در پايين يك پلكان بلند، به رنگ سپيد هستم. در كنارم، شوهرم و دو پسرم حضور داشتند. همين‌طور هم والدينم، خواهرم، برادرم و بسياري از عزيزاني كه ديگر در ميان ما نبودند و به عالم باقي شتافته بودند. نام خود را شنيدم كه كسي بر زبان راند و سرم را بلند كردم. تختي سلطنتي كه با نوري شديد، محصور مي‌شد، در برابر ديدگانم شكل گرفت و مشاهده نمودم كه شخصي بر روي آن تخت نشسته است. موجودي محصور از نوري شديد و خيره‌كننده. ناگهان احساسي سرشار از عشق و شفقت گرما و آرامش و اطمينان به قلبم راه يافت و من آهسته از پلكان صعود كردم و درست در پايين پاي آن موجود، در پله‌اي پايين‌تر از مكاني كه آن موجود پاي خود را بر زمين قرار داده بود، توقف كردم و به حالت احترامي عميق، سرم را به پايين فرود آوردم و سرشار از ترس و احترام بر جاي ماندم. ناگهان دست‌هايي را ديدم كه در برابر ديدگانم قرار گرفت. در آن دست‌هاي زيبا، يك نوزاد درخشان در لباسي سپيد قرار داشت...

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما