پيام‌ها (ارتباط موثر با همسر فرزندان همكاران افراد ناآشنا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر بتوانيد به طور موثري با ديگران ارتباط برقرار كنيد، تقريبا مي‌توانيد هر كاري را به انجام برسانيد پس خود را به مهارت‌هاي بين‌فردي مورد نياز مجهز سازيد. بسياري تصور مي‌كنند افرادي كه مي‌توانند به خوبي با سايرين رابطه برقرار كنند داراي استعداد ذاتي در زمينه صحبت كردن و گوش دادن به ديگران هستند. استعدادي كه قابل يادگيري يا بهبود نيست. واقعيت اين است كه مهارت‌هاي ارتباطي با تلاش و تمرين حساب ‌شده و يادگيري توانايي درك سايرين رشد مي‌يابند. همچنين توانايي در ميان گذاشتن شفاف افكار، خواسته‌ها و احساسات با ديگران همه جنبه‌هاي زندگي فرد را تحت تاثير قرار مي دهد. كتاب حاضر به خوانندگان كمك مي‌كند مهارت‌هاي جديدي را بشناسند كه به آنها كمك مي‌كند افكار و خواسته‌هاي خود را به شكلي موثر با ديگران در ميان بگذارند و در زمينه‌هاي گوش دادن به ديگران، درك زبان بدن افراد، روابط متقابل زناشويي، مذاكره درباره تعارضات و حل آنها، رابطه متقابل با اعضاي خانواده، مديريت روابط گروهي، نحوه گفتگو با كودكان، ارائه سخنراني و آمادگي براي مصاحبه‌هاي شغلي، متبحر شوند.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما