پارادايم‌هاي باليني ملاني كلاين و دانلد وينيكات


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خواندن آراء و نظرهاي دانشمندان هر رشته‌اي مي‌تواند راهگشا و سودمند باشد، اما مقايسه ديدگاه‌هاي آنها در باب موضوعات مشترك اي بسا بصيرت‌بخش و افق‌گشا باشد؛ پارادايم‌هاي باليني ملاني كلاين و دانلد وينيكات براي نخستين بار موضوعات مهم و بنيادين روانكاوي را از منظر كلاين و وينيكات بررسي مي‌كند؛ اما اين بار دو تن از شارحين و مفسران بزرگِ نظرات اين دو روانكاو، مباحث مهم و اصلي را به بحث و بررسي گذاشته‌اند و تضارب آراء ايشان، در قالب «گفت‌وگوها و مقايسه‌ها» هرچه بيشتر غبار از چهره مفاهيم بنياديني همچون «غريزه، خيال‌پردازي ناهشيار، اضطراب، اصل لذت، اصل واقعيت، روابط اُبژه، وضعيت افسرده‌وار، وضعيت پارانويد-اسكيزوئيد، تحول هيجاني، ماهيت آدمي، فرايندهاي رسشي، پديده انتقالي، محيط تسهيل كننده، استفاده از اُبژه، انتقال، انتقال متقابل، اُبژه بيروني و ...» مي‌زدايد؛ آر. دي. هينشل‌وود و جان ابرام به ترتيب شارح نظرات كلاين و وينيكات هستند و در اين حوزه آثار مهمي برجاي گذاشته‌اند. باري، اين دو هم در عالم نظر و هم در عرصه عمل دستي بر آتش گرم روانكاوي و به ويژه دو روانكاو شهير، كلاين و وينيكات، دارند.

60,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما