وقتي اينشتين چيزي بيشتري نمي‌دانست (گردهمايي آسماني بحران با حضور بودا كنفوسيوس افلاطون ماركس فرويد اينشتين دكارت)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ريشتر را بايد پژوهشگر و روان كاوي دانست كه دركنار اريش فروم، الكساندر ميچرليش و مارگارت ميچرليش تاثيري بزرگ بر روان كاوي آلمان پس از جنگ جهاني دوم داشته است. او كار بنيادي خود را به عنوان روانكاو، بخشي از روشنگري اجتماعي مي‌داند و معتقد است هر دو بخش از فعاليت‌هايش، يعني روانكاوي و جنبش صلح، يك هدف را دنبال مي‌كنند؛ اين هدف يافتن ريشه‌هاي خشونت و خشكاندن آن است، به جاي واكنش نشان دادن به آن، از طريق تنش نظامي و ميان انساني. ريشتر سياستمداران امروز را به ناتواني در ترك عادت بسنده دانستن چاره جويي‌هاي كوتاه مدت‌‌، از امروز به فردا، متهم مي كند و آنها را شديدا به نقد مي‌كشد.

115,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما