هوش مثبت (چگونه مي‌توانيد به توانايي حقيق خود دست يابيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با هوش مثبت، نه تنها مي‌توانيد درصد اوقاتي را كه ذهنتان در خدمت شماست و به زيانتان عمل نمي‌كند، اندازه بگيريد، بلكه مي‌توانيد شرايط خود را بهبود بخشيد. مي‌توانيد تعادل ذهن خود را به گونه‌اي پايدار تغيير دهيد تا در نتيجه، به درصد بيشتري از توانايي‌اي كه تاكنون به آن دست نيافته‌ايد، دسترسي يابيد و به ديگران نيز در همين راه كمك كنيد. به هنگام انجام كارهاي بزرگ و مهم بسيار پيش آمده كه ندايي از درونتان شما را مايوس كند و باعث كاهش اعتماد به نفستان شود. كتاب پيش رو قدمي ارزنده در تجارت و زندگي جهت سركوب اين ندا و توجه به صدايي دروني كه به تشويق و افزايش عزت نفس و انرژي در شما مي پردازد برداشته است. مجموعه حاضر به شما، جهت كنترل ذهن و تقويت هوش مثبت در راستاي ايجاد تغييرات سازنده، افزايش رضايت و موفقيت در زندگي و كسب و كار كمك مي كند.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما