نيم كيلو باش ولي مرد باش (اثري دلپذير و الهام‌بخش براي آنان كه مي‌خواهند به زباني ساده به مفاهيمي بلند و عميق دست يابند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر چه در دنياي پر تحول امروز؛ بسياري از انسان‌ها؛ سازمان‌ها و جوامع در جست و جوي راهكارهاي تحول و دگرگوني در ابعاد گوناگون هستند؛ اما مهم‌ترين تحولي كه لازم است مورد توجه قرار گيرد؛ بازنگري ويژگي‌ها و خصلت‌هاي انساني و متحول شدن انسان‌هاست كه متاسفانه آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نمي‌گيرد. كتاب نيم كيلو باش؛ ولي مرد باش راهنماي مناسبي است براي آنان كه مي‌خواهند به بسياري از صفات انساني و خصوصيات انسان سالم از لحاظ اخلاقي و رفتاري توجه داشته باشد.

قیمت محصول:

29,000 تومان


نظرات شما