نيم كيلو باش ولي عاشق باش (داستان‌ها و جملات الهام‌بخش براي افروختن شعله‌هاي عشق و محبت در زندگي زناشويي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مردي زني را خواست. پيش از آن كه زن به خانه شوهر آيد، او را آبله بر آمد و يك چشم وي نابينا شد. مرد نيز چون آن را بشنيد، گفت: (مرا چشم درد آمد.) پس از آن گفت: (نابينا شدم.) آن زن بمرد، مرد چشم باز كرد. گفتند: (اين چه حال است؟) گفت: (خويش را نابينا ساختم تا آن زن از من اندوهگين نشود.) گفتند: (تو از همه جوانمردان پيشي گرفتي.)

قیمت محصول:

13,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما