مهارت‌هاي مصاحبه انگيزشي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

توصيف اوليه مصاحبه انگزشي توسط آر.ميلر در سال 1983 به واسطه تجربه او در درمان مصرف‌كنندگان مشروبات الكلي مطرح شد. اصول اساسي و روش‌شناسي مصاحبه انگيزشي از طريق تجربه باليني و پژوهش‌هاي تجربي در موقعيت‌هاي گوناگون بكار رفته و مورد ارزيابي قرار گرفته و براساس يافته‌هاي تجربي، اثربخشي آن به اثبات رسيده است. از زماني كه اولين كتاب‌هاي مصاحبه انگيزشي در مورد تغيير رفتار چاپ شده است تاكنون تعريف اين رويكرد تغيير يافته است. در آخرين تعريف مصاحبه انگيزشي آمده است: اين رويكرد روشي مشاركتي و مراجع محور براي فراخواني و تقويت انگيزه تغيير است. اين كتاب شامل مثال‌هاي واقعي از موقعيت‌هاي باليني، تعاملات روزمره و كلاس‌هاي آموزشي است كه نشان مي‌دهد چطور بالينگران مي‌توانند هر جلسه را با استفاه از خرده مهارت‌ها، سوالات بازپاسخ، تاكيد كردن، گوش كردن انعكاسي و خلاصه‌سازي مديريت كنند.

قیمت محصول:

90,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما