كار كردن با هيجان (در روان‌درماني‌هاي روان‌پويشي شناختي رفتاري و هيجان‌مدار)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نويسندگان اين كتاب نقش هيجان را در ايجاد و حفظ مشكلات روانشناختي و نحوه تأثير آن را در تغييرات روانشناختي مورد بررسي قرار مي‌دهند. آنها هيجان را آنگونه كه در سه مورد از رايج‌ترين رويكردهاي درماني حاضر، روان‌پويشي، شناختي‌رفتاري و هيجان‌مدار، مفهوم‌پردازي و به‌كار گرفته مي‌شود، ارزيابي مي‌كنند. در هر فصل تأثير هيجان بر يادگيري و رشد كودك و رابطه انگيزش و هيجان مورد بحث قرار مي‌گيرد و راه‌هايي را كه از طريق آن هيجان مي‌تواند در درمان مهار شود تا كاركردهاي روانشناختي بهبود يابند و روابط بين‌فردي تقويت شوند به بحث گذاشته مي‌شود. نمونه‌هاي باليني، نحوه برانگيختگي هيجان، تشخيص و دسترسي به هيجان را از سوي درمانگر به خوانندگان نشان مي‌دهند؛ اين در حالي است كه از هيجان براي ايجاد و حفظ اتحاد درماني مؤثر نيز استفاده مي‌شود.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما